آمار بازدید کنندگان

مقدمه :

        اجتماعات انسانی بویژه در کلان شهرهای چند میلیونی به علت پیچیده تر شدن روابط اجتماعی دچار مشکلات اجتماعی فراوانی می باشند. در جهت جلوگیری و رفع مشکلات و آسیب های اجتماعی می بایست خدمات متناسبی با حداقل سه ویژگی (بموقع بودن، تخصصی بودن ، دردسترس بودن) ارائه نمود. یکی از راه های اجرایی شدن این سه ویژگی، ایجاد زمینه ای برای ارائه خدمات سیار مبتنی بر جامعه می باشد که در این راستا دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی برنامه خدمات اجتماعی سیار را تدوین که از سال 1387 با خودروهای استاندارد آغاز به کار کرده است.                                                                                

                                                                                                               

  ضرورت اجراء :

      در دهه های اخیر شاهد بروز یا افزایش چشمگیر به هم ریختگی در هنجارهای جامعه و مواجهه با پدیده هایی بوده ایم که عمق و شدت آنها و واکنش نسبت به آنها با رویکردهای متفاوتی در جامعه ایران همراه بوده است . آمارهای ارائه شده توسط سازمانها و نهادهای اجتماعی در سال های اخیر، مبین این حقیقت بوده که تنوع و فراوانی آسیب های اجتماعی رو به فزونی می باشد. راه اندازی مراکز خاص  مشکلات وآسیبهای اجتماعی و خانوادگی در سازمانها و ارگان های دولتی و تشکیل سازمانهای متعدد غیر دولتی که توجه خود را بر زنان و کودکان و سایر گروههای آسیب پذیر یا آسیب دیده متمرکز ساخته اند حکایت از توجه عمومی به این موضوع داشته است

     در این راستا راه اندازی تیم های خدمات سیار اورژانس اجتماعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر به حساب می آید زیرا از این طریق می توان افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی را به موقع شناسایی نمود و مداخلات لازم را در محل در دسترس آنان قرار داد و همچنین از طریق تقویت مداخلات اجتماع محوری نسبت به ارجاع  بازپروری و توانمند سازی آنان اقدام نمود

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان بهزیستی کشور است و نشر آن با ذکر منبع بلامانع است