آمار بازدید کنندگان
  
رئیس اورژانس اجتماعی کشور با تاکید بر تغییر رویکرد فعلی مقابله با خشونت گفت: خدمات باید توامان به مرتکبان خشونت و قربانیان ارائه شود.

"رضا جعفری"رئیس اورژانس اجتماعی کشور و مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، با تاکید بر اینکه آموزش مصادیق خشونت و حقوق شهروندی می تواند از وقوع خشونت های خاموش یا خانگی جلوگیری کند، گفت: گاهی گزارشاتی از خشونت علیه زنان یا کودکان گزارش می شود، اما زمانی که اورژانس اجتماعی ورود می کند، خود فرد قربانی، اصرار به پنهان کاری دارد و این بخاطر این است که اعمال خشونت عرفا پذیرفته شده است.
مواردی که در اصطلاح علمی درماندگی آموخته شده نامیده می شوند. 

جعفری با بیان اینکه عدم رسیدگی به شکایت قربانی خشونت موجب تشدید رفتارخشونت آمیز در آن خانواده می شود، اظهار کرد: اگر شکایت به نتیجه نرشد و مراجع مربوطه متوجه ابعاد خشونت نشوند و دفاع از حق قربانی صورت نگیرد؛ مرد یا فردی که خشونت می ورزد، جری تر شود و حد خشونت خود را افزایش می دهد. 

وی در ادامه گفت: شاید مراجعه به مراجع قانونی در برخی فضاهای سنتی از نظر خود زن یا خویشاوندانش امر مقبولی تلقی نشود. 

رئیس اورژانس اجتماعی کشور با تاکید بر لزوم فعالیت های فرهنگی برای مقابله با خشونت اظهار کرد: ممکن است؛ فعالیت اورژانس اجتماعی را نقد کنند، ممکن است بگویند که چرا در همه مناطق حضور فیزیکی ندارد. ممکن است انتقاد کنند، چرا نتوانسته ایم در مناطق کم جمعیت حضور فیزیکی داشته باشیم، اما باید دقت کنند که اهداف اورژانس اجتماعی تنها با حضور فیزیکی محقق نمی شود. نیاز ما به گفتمان سازی و فرهنگ سازی بیشتر است. 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان بهزیستی کشور است و نشر آن با ذکر منبع بلامانع است