آمار بازدید کنندگان
  
۱۳۹۴/۰۳/۲۰
مقدمه و ضرورت اجرا

مقدمه :

        اجتماعات انسانی بویژه در کلان شهرهای چند میلیونی به علت پیچیده تر شدن روابط اجتماعی دچار مشکلات اجتماعی فراوانی می باشند. در جهت جلوگیری و رفع مشکلات و آسیب های اجتماعی می بایست خدمات متناسبی با حداقل سه ویژگی (بموقع بودن، تخصصی بودن ، دردسترس بودن) ارائه نمود. یکی از راه های اجرایی شدن این سه ویژگی، ایجاد زمینه ای برای ارائه خدمات سیار مبتنی بر جامعه می باشد که در این راستا دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی برنامه خدمات اجتماعی سیار را تدوین که از سال 1387 با خودروهای استاندارد آغاز به کار کرده است.                                                                                

                                                                                                               

  ضرورت اجراء :

      در دهه های اخیر شاهد بروز یا افزایش چشمگیر به هم ریختگی در هنجارهای جامعه و مواجهه با پدیده هایی بوده ایم که عمق و شدت آنها و واکنش نسبت به آنها با رویکردهای متفاوتی در جامعه ایران همراه بوده است . آمارهای ارائه شده توسط سازمانها و نهادهای اجتماعی در سال های اخیر، مبین این حقیقت بوده که تنوع و فراوانی آسیب های اجتماعی رو به فزونی می باشد. راه اندازی مراکز خاص  مشکلات وآسیبهای اجتماعی و خانوادگی در سازمانها و ارگان های دولتی و تشکیل سازمانهای متعدد غیر دولتی که توجه خود را بر زنان و کودکان و سایر گروههای آسیب پذیر یا آسیب دیده متمرکز ساخته اند حکایت از توجه عمومی به این موضوع داشته است

     در این راستا راه اندازی تیم های خدمات سیار اورژانس اجتماعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر به حساب می آید زیرا از این طریق می توان افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی را به موقع شناسایی نمود و مداخلات لازم را در محل در دسترس آنان قرار داد و همچنین از طریق تقویت مداخلات اجتماع محوری نسبت به ارجاع  بازپروری و توانمند سازی آنان اقدام نمود

منبع : گزارش سرکار خانم سلطانی
  
۱۳۹۴/۰۳/۲۰
مقدمه ۱۲۳

مقدمه:‌

 

        در جوامع مختلف با هدف پاسخگویی به نیازهاو مشکلات آحاد جامعه راهکارها و برنامه های متعدد تدوین شده و از روش های مختلف برای رسیدن به هدف مذکور بهره گرفته می شود، که با گذشت زمان این برنامه ها و روش ها متنوع و پیشرفته تر شده است . جامعه مانیز از این قاعده مثتثنی نبوده و نخواهد بود.

       بررسی ها نشان می دهد که در  گذشته  ارائه خدمات به مردم فقط از طریق مراجعه افراد به مراکز و مؤسسات میسر بوده که این شرایط موجب تاخیر و یا کندی در ارائه و دریافت خدمات   می شده است. اما امروزه سازمان بهزیستی با بهره گیری از تکنولوژی و با هدف تسهیل در معرفی و ارایه خدمات به گروههای هدف و در دسترس قرار دادن امکانات و خدمات به آنها در پی آن است تا در کوتاه ترین زمان و به بهترین شکل خدمات خود را به مردم و گروههای هدف سازمان معرفی و ارایه نماید و مداخلات خود را از مرکز محوری به جامعه محوری تغییر داده و از نظام خدمات اجتماعی پویا استفاده کند . این ضرورت از آنجا ناشی می شود که مسایل و آسیبهای اجتماعی رشد روزافزونی درجامعه داشته ، بطوری که مراکز و فعالیتهای موجود پاسخگوی نیازها نبوده اند.

        در همین راستا دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی از سال 1383 اقدام به راه اندازی خط تلفن  اورژانس اجتماعی با شماره سه رقمی بسیار آسان که فراگیری آنها برای همه مردم به آسانی میسر است ( خط 123 یا خط یک ، دو ، سه) نموده است . که در ابتدا با موضوع انجام مداخلات برای موارد کودک آزاری آغاز به کار کرد.  در سالهای اخیر باتوجه به حمایت های خاص سازمان بهزیستی و امکانات و تجهیزات فراهم شده تمامی مراکز استانهای کشور(30 استان) تحت پوشش این خط قرار دارند و این فعالیت از حوزه خاص کودک آزاری فراتر رفته و سایر گروههای در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی را نیز شامل می شود. ضمن اینکه سایر گروههای هدف بهزیستی که در شرایط اورژانسی باشد را نیز در بر خواهد گرفت.

 

ضرورت اجرا:

 

          با عنایت به اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران برای کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی و جرایم قایل است  وبا توجه به وظایف سازمان بهزیستی کشور در خصوص لزوم حمایت از افراد در معرض آسیب اجتماعی از قبیل: کودک آزاری، همسر آزاری،  دختران فراری ، کودکان خیابانی،  خانواده های در معرض طلاق، خودکشی و....ضرورت راه اندازی خط سه رقمی تلفن اورژانس اجتماعی  به منظور دستیابی آسان و سریع برای افراد گروه های هدف آشکار گردید. لذا دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بر آن شد تا با حمایت و تعامل با وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، نیروی انتظامی کشور، وزارت کشور ، قوه قضاییه و دیگر ارگانهای مربوطه ، نسبت به راه اندازی خط تلفن اورژانس اجتماعی اقدام نماید تا بتواند قدمی موثر در جهت توانمندسازی اقشار در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی بردارد.

منبع : مقدمه دستورالعمل
  
۱۳۹۴/۰۳/۲۰
مقدمه و تعریف پایگاههای خدمات اجتماعی

مقدمه:

          جوامع در طول تاریخ با مسایل و پدیده های مختلفی مواجه می شوند که از جمله آنها می توان به مساله سکونتگاههای غیر رسمی ( حاشیه نشینی ) اشاره کرد که بویژه در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه و در کلان شهرها به دلایل مختلف از جمله گسترش شهرنشینی ، افزایش مهاجرت، افزایش فقر ، کاهش فرصتهای اشتغال در روستاها و شهرهای کوچک و ... از رشد بیشتری برخوردار بوده است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهد بود و باتوسعه شهرنشینی از دو دهه گذشته سکونتگاهها، غیر رسمی ، که از آنها باعناوین مختلف از جمله مناطق حاشیه نشین ، خودرو ، خودانگیخته ، غیر مجاز، نابسامان و نامتعارف نیز یاد می شده است ،  افزایش یافته است.

        علیرغم رشد این سکونتگاهها، اقدامات مؤثری در خصوص این مناطق انجام نشده است. گاهی اوقات تخریب و گاهی اوقات نیز هیچ برنامه ای برای این مناطق تدوین نشده بود.

       البته در سالهای اخیر مصوبه هایی در زمینه موضوع تصویب شده که از جمله آنها می توان به مصوبه سال 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن بر جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی و ساماندهی این سکونتگاهها به عنوان یکی از محورهای سیاستگزاری شهری کشور توجه شده بود و یا سند ملی توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی که در تاریخ 19/12/1382 توسط هیات وزیران تصویب شده اشاره کرد. در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در این خصوص تاکیداتی شده است که از مهمترین آنها می توان به بند ‹‹ج›› ماده 97 این قانون اشاره کرد.

       اما آنچه که باید بر آن تاکید شود این است که در حال حاضر مساله سکونتگاههای غیر رسمی یک ‹‹واقعیت›› است اما باید با اتخاذ تدابیر منطقی در خصوص آن اقداماتی انجام شود و این اقدامات صرفا نباید برنامه ریزی فضای کالبدی باشد بلکه برنامه ریزی های اجتماعی نیز باید صورت گیرد و مردم به صرف زندگی در این مناطق نباید از حداقل خدمات ا جتماعی محروم شوند که  در صورت محروم شدن ، می تواند پیامدهای منفی برای جامعه داشته باشد. به همین دلیل در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی کشور بر شناسایی این مناطق و انجام مداخلات اجتماعی تاکید شده است و سازمان بهزیستی نیز براساس همین قانون و وظایف قانونی خود کلیات برنامه توانمندسازی اجتماع محور در سکونتگاههای غیر رسمی را با هدف شناسایی این مناطق و انجام مداخلات اجتماعی با تاکید بر آسیبهای اجتماعی تدوین کرده است . اما از آنجائیکه مردم این مناطق مشکلات و نیازهای دیگری نیز دارند دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی این برنامه را تدوین کرده است تا بتواند خدمات این سازمان را در این مناطق با نظم و انسجام بیشتری ارائه کند .

ضرورت اجرای برنامه

مراکز مداخله در بحرانهای فردی، خانوادگی، و اجتماعی از طریق کارشناسان و نیروهای تخصصی خود در جهت کاهش میزان آسیب های اجتماعی فعالیت می کنندو با شناسائی افراد در معرض آسیب و مداخله در شرایط بحرانی آنها آسیب پذیریشان را کاهش می دهند. لیکن آسیب دیدگان اجتماعی یا افرادیکه به نوعی در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند در شهرها و روستاهای مختلف کشور پراکنده اند ، تعداد مراکز مداخله در بحران و محل استقرار آنها محدود میباشد و میزان آسیب پذیری افراددر برخی مناطق شهرها بسیار بیشتر میباشد، لذا با توجه به اینکه تعداد کثیری از گروه هدف سازمان در سکونتگاههای غیر رسمی که آسیب پذیری بالاتری دارند ساکنند، ضروریست که خدمات تخصصی سازمان به طور خاص و با توجه ویژه ای از طریق پایگاههای خدمات اجتماعی در این مناطق  به صورت محلی و مبتنی بر جامعه ارائه گردد و مواردیکه نیاز به ارجاع و مداخلات بیشتر دارد به سایر واحدهای سازمان یا سایر نهادها ارجاع شود. بنابراین نقش پایگاههای خدمات اجتماعی، شناسائی، آگاهسازی عمومی، معرفی خدمات سازمان، و مداخله در موارد ضروری می باشد.

منبع : دستورالعمل
  
۱۳۹۴/۰۳/۲۰
مقدمه و تعریف مراکز مداخله در بحران

مقدمه:

 

      انسان در فراز و نشیب تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی رنج برده و همواره در جستجوی علل و انگیزه های آنها بوده است تا راهها و شیوه هایی را برای رهایی بیابد. نابسامانیهای اقتصادی ، اجتماعی و روانی از جمله عواملی هستند که زمینه مساعدی را برای انواع آسیب های اجتماعی از قبیل : انحرافات جنسی، طلاق، سرقت، اعتیاد، ولگردی، خودکشی، همسر آزاری ، فرار از منزل و . . . را فراهم می آورند.

     با در نظر گرفتن مطالب مذکور و با اعتقاد و علم به اینکه چنانچه اکثریت این افراد در شرایط بحرانی تحت حمایتهای فوری و تخصصی لازم با استفاده از نیروهای متخصص و با استفاده از روشهای مناسب قرار گیرند و باتوجه به اینکه این افراد در شرایط بحرانی به دلیل فشارهای ناشی از آن ، آمادگی بیشتری برای دریافت کمک دارند می توان از گرایش یا گرایش مجدد آنان به آسیب های اجتماعی جلوگیری کرد . همچنین به منظور برخورد صحیح با افراد درمعرض آسیب یا آسیب دیده اجتماعی و فراهم کردن زمینه ادامه زندگی سالم در جامعه و بازگشت به خانواده و ارائه خدمات مداخله ای تخصصی طی سالهای اخیر راه اندازی مراکز مداخله در بحران ، افق های امیدوار کننده ای را پیش روی ما قرار داده است . فعالیت این مراکز از سال 1378 در 8 استان کشور شروع شد و در حال حاضر در کلیه استانهای کشور فعال می باشد .امید است که با استفاده از شرایط و امکانات موجود ، بهره برداری مناسب از این مراکز صورت گیرد.

 

 

 

ضرورت اجرای طرح

 

در ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه ، رشد و گسترش آسیبهای اجتماعی یکی از دغدغه ها و نگرانی های جدی سیاستگزاران به حساب می آید. به ویژه در  دهه های اخیر شاهد بروز یا افزایش چشمگیر به هم ریختگی در هنجارهای جامعه و مواجهه با پدیده هایی بوده ایم که واکنش نسبت به آنها با رویکردهای متفاوتی در جامعه ایران همراه بوده است . آمارهای ارائه شده توسط سازمانها و نهادهای اجتماعی در سالهای اخیر، مبین این حقیقت بوده که تنوع و فراوانی آسیب های اجتماعی رو به فزونی می باشد و علاوه بر این میانگین سن افرادی که دچار آسیبهای اجتماعی شده اند به اواخر دهه دوم زندگی آنها کاهش یافته است. دورانی که هر فرد با بحران هویت ، بحران بلوغ و ... مواجه است و عدم توجه به شرایط افراد در این دوران حساس ، توسط والدین ، مربیان و ... و عدم پاسخگوئی مناسب  به نیازهای اساسی آنان ، این افراد را بیش از هر زمان دیگری آماده گرایش به رفتارهای انحرافی  می کند. در این شرایط نوجوانان و جوانان نیاز به هدایت مناسب دارند تا با موفقیت این مرحله از رشد را پشت سر بگذارند. جامعه از طریق توجه به تقویت بنیاد خانواده و ساختارهای دولتی و غیر دولتی در صدد حل مشکلات و آسیبهای فوق برآمده است . راه اندازی مراکز خاص  مشکلات وآسیبهای اجتماعی و خانوادگی در سازمانها و ارگانهای دولتی و تشکیل سازمانهای متعدد غیر دولتی که توجه خود را بر زنان و کودکان و سایر گروههای آسیب پذیر یا آسیب دیده متمرکز ساخته اند حکایت از توجه عمومی به این موضوع داشته است . در شرایط مطلوب تلاش های فوق می بایست در چارچوب معین و منسجم عمل نمایند تا بتوانند به هدف نهایی خود جامه عمل بپوشانند.

منبع : دستورالعمل


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان بهزیستی کشور است و نشر آن با ذکر منبع بلامانع است